Network Menu

Medlemsansökan

Välkommen ! Vad roligt att du vill bli medlem i SWEA Kuala Lumpur.

Medlemsavgift

Ordinarie årsavgift, 2019: 200 RM
Årsavgift för dig under 25 år: 100 RM
Nya medlemmar som tillkommer efter den 1 augusti 2019 betalar 100 RM för resterande del av innevarande år.

Fyll i medlemsblanketten här